Danmarks ældste til formålet byggede vandrerhjem.

Vandrerhjemmet " SOLFANG "

Strandvejen 458, DK-6854 Henne Strand.
Telefon.: +45-7525-5075


Vandrerhjemmet " SOLFANG " fejrede 75 År´s Jubilæum 26-5-2012

Et kig ind i et af de nye værelser * * * * Hygge og afslapning foran Vandrerhjemmet "SOLFANG".

Oplysninger til brug for evt artikler i lokal-pressen

 

 

 

 

Vandrerhjemmet Solfang  ved Henne Strand er nu igen på private hænder.

 

Vandrerhjemmet har siden sin start været på private hænder – næsten.   Miljøministeriet har ejet ejendommen siden 1986 og til Fonden overtog vandrerhjemmet i dette forår.

Formentligt har tanken bag statens ejerskab  været at gøre et besøg  i et varieret og naturrigt område mere overkommeligt, også for besøgende uden bil.  Få år efter overtagelsen blev ejerskabet genvurderet i Miljøministeriet, der derefter meddelte at ejendommen ville blive solgt.  Med Fondens overtagelse  udgør vandrerhjemmet fortsat et sted hvor der kan overnattes helt nær ved vandkanten med muligheder for ture ind i landet,  til fods og på cykel

 

I Ministeriets ejertid var Blåbjerg Kommunes daværende borgmester, Søren Hübshmann  repræsenteret i Ministeriets selskab for drift af vandrerhjemmet.

 

 

 

Solfang S/I af 1998 er blevet til den fond, der nu ejer vandrerhjemmet.

 

Hurtigt efter meddelelsen om det påtænkte salg begyndte kredse omkring feriestedet Henne Strand at forberede sig på den situation at vandrerhjemmet ville blive udbudt til salg.  Grundejerforeningen skulle igennem et par generalforsamlinger inden man var klædt på til om nødvendigt at indgå i et selskab/Fond med henblik på at sikre vandrerhjemmet på lokalområdets hænder.  Sammen med

Købmand N. K. Hansen, Christiane Nielsen,  Anne Grethe Christensen blev Solfang S/I af 1998 dannet med henblik på opsamling og indbetaling af midler til overtagelse af  Vandrerhjemmet.  Blåbjerg Kommune støttede overtagelsen gennem sit plangrundlag for området.

Efter realitetsforhandlingerne med Ministeriet ændredes Solfang S/I af 1998 til en egentlig Fond.

 

 

Den daglige drift er fortsat udpagtet og forpagter møder  bred opbakning.

 

Siden Miljøministeriets overtagelse af ejendommen har driften været udpagtet.  For såvel Ministerium, som for den nu stiftede fond er denne driftsform administrativt overkommeligt.  Trods små overskud og et stort arbejde er det hidtil lykkedes at få forpagtere, der går op i sagen med entusiasme. Forpagterne har alle haft relationer til stedet helt tilbage fra ungdomsårene, for en enkelt  var endog forældrene gæster på stedet i deres ungdom.  En forening af tidligere gæster har dannet en forening til evt. støtte for forpagterne med råd og dåd.

 

 

Vandrerhjemmet er tilsluttet Danhostel organisationen.

 

I den overordnede drift er Vandrerhjemmet støttet af Danhostel-organisationen, der sikrer udsendelse af kataloger og distribuerer internationel kataloger.   Reservering af familieværelser sker i dag hyppigt via det internetsystem som Danhostel har etableret.  Vandrerhjemmet har en hjemmeside: www.danhostel.dk/hennestrand, der ligeledes er etableret af Danhostel.

 

 

 

 

DK.: Vandrerhjemmet " SOLFANG " er Danmarks ældste specialbyggede vandrerhjem. Der med en placering midt i Henne Strand, kun få hundrede meter, fra den flotte brede sandstrand og det blå vesterhav, tilbyder gæsterne dejlige oplevelser om dagen og om aftenen afslapning, hygge og kammeratligt samvær, i stearinlysenes skær og til pejsens buldren, nøjagtigt som meningen var, ved opførelsen i 1937.GB.: The Youth Hostel " SOLFANG " is Denmark´s oldest purpose-build youth hostel. Today it appears with a modern standard.D.: Die Jugendherberge " SOLFANG " ist Dänemarks alteste, specialgebaute Jugendherberge. Heute tritt sie mit modernem Standart auf.


Denne hjemmeside er sponceret af Pejle/Pinochio, " Et par aktive"